Bli ordensvakt!

Vi har ledige stillinger. Klikk her for å se våre stillingsannonser

PSS Securitas søker medarbeider med positive holdninger, stor grad av serviceinnstilling, som er pliktoppfyllende og som er glad i å jobbe med mennesker. Arbeidsoppgavene til en ordensvakt er å ivareta oppdragsgivers interesser ved å yte service, kombinert med fokus på sikkerhet og forebygging.

PSS Securitas er av Politidirektoratet godkjent som leverandør av vekterkurs trinn 1 – 3, og ordensvaktkurs. Kursene følger de krav som «Lov om vaktvirksomhet» stiller til teoretisk opplæring av vaktpersonell. Vekterkurs arrangeres over hele landet. Kurstilbud og -steder settes opp etter behov.

Krav til kursdeltakelse

For å kunne gjennomføre vekteropplæring i regi av PSS Securitas må du ha fylt 18 år, samt beherske norsk muntlig og skriftlig.

Kurs avvikles på dagtid og kveldstid. Påmelding er bindende, begrenset deltakerantall. Ved unnlatt fremmøte eller avbestilling senere enn 5 virkedager før kursstart blir det belastet 100 %. Ved avbestilling senere enn 10 dager før kursstart belastes 50 % av kursprisen. Kurset faktureres deltakeren direkte dersom ikke annet er oppgitt.

Ta kontakt direkte med våre avdelinger for nærmere info om kurs og søknad for ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at kursene ikke automatisk fører til ansettelse i selskapet. Ved senere søknad om stilling i et vaktselskap vil allerede tilbakelagt godkjent vekteropplæring gi en konkurransefordel i forhold til andre søkere.

Fra 1. januar 2018 iverksettes nye krav til vekterutdanning. De som har fullført dagens opplæring med vekteropplæring trinn 1, 2 og 3, vil fortsatt ha sin godkjenning som vektere. Derimot vil en eventuell delvis fullført opplæring miste sin gyldighet fra nyttår. Dersom man har fullført trinn 1 og 2 men ikke trinn 3, vil man ikke lenger være godkjent som vekter og må starte sin utdanning på nytt.