Ansettelseskrav

Som offentlig godkjent vaktselskap settes det en rekke krav til den som skal utføre vektertjenester i henhold til Lov om Vaktvirksomhet med tilhørende forskrift. PSS Securitas setter ytterligere krav for å sikre god kvalitet på våre leveranser.

Under finner du minimumskravene som gjelder samtlige stillinger. Videre kriterier utover dette forekommer, men avhenger av ulike type stillinger.

Vi forutsetter at alle våre medarbeidere, nye og eksisterende, har en ryddig personlig økonomi og tar avstand fra misbruk av alkohol og medikamenter, samt all befatning med narkotika og dopingmidler.

Søkeren må:

  • Beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig
  • Ha fylt 20 år eller eldre
  • Være ved god fysisk og psykisk helse
  • Ha tilfredsstillende vandel*
  • Bestått vekteropplæring trinn 1 – 3, er et absolutt fortrinn

* I henhold til Lov om Vaktvirksomhet med tilhørende forskrift.

Bildetekst