Mål

Vi skal være nummer én i de segmenter vi jobber i.

Visjon

Vi tar alltid ansvar for din trygghet.

Våre verdier

PSS Securitas´ logo symboliserer våre tre grunnleggende verdier: ærlighet, vaktsomhet og hjelpsomhet. Verdiene fungerer som en rettesnor for alle våre ansatte, og er noe av det viktigste vi ser etter når nye medarbeidere rekrutteres.

  • Ærlighet innebærer at vi er pålitelige og oppriktige i det vi gjør. Kundene våre viser oss tillit, og den må hver enkelt av oss vise at vi er verdig. Ved å være ærlige fremstår vi med høy integritet ovenfor omgivelser, kunde og samfunn.
  • Vaktsomhet betyr at vi er profesjonelle med en påpasselighet og et generelt årvåkent blikk. Med vår vaktvirksomhet ivaretar vi alltid vår egen og andres trygghet, som er det viktigste i en sikkerhetsleveranse.
  • Hjelpsomhet betyr å gi en hjelpende hånd og yte service utover det som er forventet. Vi hjelper alltid til i situasjoner der det er naturlig å hjelpe, enten det er kunder, kolleger eller andre som har behov for hjelp.